Històric
Curs 2015-2016
Junta          Comissions

President: 
Oscar Delgado

Vicepresident: 
Jordi Pons

Secretària: 
Rosa Mª Pérez

Tresorer: 
David Benet

Vocals: 
Sonia Huertas
Xavi Castilla
Jordi Pons
         Festes:
         Rosa Maria Pérez
         David Benet
         Jordi Pons 
         Oscar Delgado

         Comunicació:
         Leandro Fragero

         Escola de Pares:
         Sònia Huertas

Curs 2014-2015
Junta Comissions

President:
Leandro Fragero

Vicepresidenta:
Gemma Fragero

Secretària:
Rosa Mª Pérez

Tresorer:
David Benet

Vocals:
Sònia Huertas
Jordi Pons
Xavi Castilla
Festes:
Rosa Maria Pérez
David Benet
Jordi Pons

Comunicació:
Leandro Fragero

Escola de Pares:
Sònia Huertas