Presentació

Educar els fills sense angoixes ni complexos, veure l'educació d'un fill com una experiència apassionant i creativa. Un art més que una ciència que no necessita de regles complicades i que només exigeix dels pares flexibilitat i seny. Els pares perfectes només existeixen en la nostra fantasia. Al que cal aspirar és a ser uns pares prou bons, que estableixin amb els seus fills una mútua relació gratificant i que desenvolupin un gran sentiment de seguretat en la seva funció de pares. Aquests no han de cedir al desig de construir el nen que a ells els agradaria tenir, sinó que han d'ajudar-lo perquè es desenvolupi plenament i arribi a ser el que ell vulgui i pugui.

Dr. Bettelheim

L'objectiu d'aquesta comissió és ser un espai de comunicació, reflexió i formació en l'àmbit de l'educació dels nostres fills. Està oberta a tot tipus de propostes i ens pots fer arribar qualsevol inquietut i/o recomanació per e-mail